Közlekedésmérnök

 

Képzési forma, tagozat: nappali tagozaton államilag finanszírozott, költségtérítéses és újabb diplomás képzés.

 

Képzési idő

(a szak elvégzéséhez szükséges optimális képzési idő)          

A képzési idő alapképzési szakon 6 félév. A heti átlagos óraszám 30 óra. A szorgalmi időszak félévente 13-15 hét.

A kontaktórák száma a 6 félév alatt repülőgépek üzemeltetése szakirányon 3102, és a repülőgépek üzemfenntartása szakirányon 2903.

Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma 180.

 

A képzés célja

Gyakorlati irányultságú, tudományos alapokra épülő elméleti ismeretekkel, a légi járművek üzemeltetési igényeit kielégítő jártassággal, valamint ökonómiai tájékozottsággal rendelkező szakemberek képzése, akik a választott speciális területüknek megfelelően képesek:

Ø       repülőgépvezetői teendők ellátására,

Ø       szervező-mérnöki feladatok ellátására,

Ø       repülőgépek üzemeltetését kiszolgáló és irányító mérnöki feladatok ellátására,

Ø       repülőgépek üzemfenntartását végző, irányító és szervező mérnöki feladatok ellátására,

Ø       és más, a repülés területének adminisztratív irányítási feladatainak ellátására.

 

Az oklevél megnevezése: repülőmérnök.

 

Az ideális jelentkező:

 

Jelentkezz erre a szakra, ha

Ø       érdeklődsz a repülés iránt, és ezen a szakterületen szeretnél dolgozni;

Ø       a felvétel időpontjában már rendelkezel C típusú középfokú angol nyelvvizsgával;

Ø       egészségileg alkalmas vagy a hivatásos repülőgépvezetői teendők ellátására (repülőgépek üzemeltetése szakirányon);

Ø       jó a műszaki érzéked, a reál tantárgyakból (Matematika, Fizika) jó tanulmányi

Ø       eredményed van.

Ø       Célszerű, hogy a repüléssel már a jelentkezés előtt egy kicsit megismerkedj (pl.:repülő-

Ø       klubokban), hogy kiderüljön, nem félsz a magasságtól, nincs tériszonyod.

 

Főbb tantárgyak

 Természettudományos és műszaki alapismeretek

Ø       Matematika

Ø       Számítástechnika

Ø       Mechanika

Ø       Elektrotechnika

Szakmai és technológiai alapismeretek

Ø       Műszaki ábrázolás

Ø       Anyagismeret és gyártástechnológia

Ø       Gépelemek

Ø       Automatika

Gazdasági és humán ismeretek

Ø       Munka környezetvédelem

Ø       Szakmai angol

Ø       Minőségbiztosítás alapjai

Ø       Gazdaságtan.

Szakmai törzsanyag

Ø       Repüléselmélet

Ø       Repülésmeteorológia

Ø       Szabályzatismeret

Ø       Légijog

Ø       Repülési navigáció

Ø       Repülőgép szerkezetek

Ø       Repülőgép hajtóművek

Ø       Repülőgép műszerek és elektromos berendezések

Ø       Légiüzemeltetési eljárások

Differenciált szakmai ismeretek

Ø       Repülőgépek üzemeltetése

Ø       Navigációs berendezések

Ø       Rádió és radartechnika

Ø       Repülőgép robottechnika

Szakmai gyakorlat

Ø       Repülési gyakorlat

 

Szakirányok, specializációk

A repülőmérnöki szak szakirányai:

Ø       Repülőgépek üzemeltetése (repülőgépvezetői) szakirány

Ø       Repülőgépek üzemfenntartása (repülő műszaki) szakirány.

Ø       A szakirányt már a Főiskolára jelentkezéskor kell választani, mivel üzemeltető szakirányra csak „repülőgépvezetőnek alkalmas” repülő-orvosi minősítésű hallgató vehető fel.

Ø       Az alacsony beiskolázási létszám miatt általában csak a repülőgépek üzemeltetése     szakirányt indítjuk.

 

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés

A végzett hallgatók tanulmányaikat egyetemi képzés keretében folytathatják (pl.: BME).

 

„A szakma szépségei”

A Repülőgépek üzemeltetése szakirányon végzettek többsége hivatásos repülőgépvezetőként fog dolgozni, azaz csinálja, és átéli mindazt, amit a repülés szépségéről el lehet mondani.

A Repülőgépek üzemfenntartása szakirányon végzettek repülőgépkarbantartó-javító és üzemeltető szervezeteknél tudnak elhelyezkedni, ahol a jelenleg legmagasabb műszaki színvonalat jelentő repülőgépek műszaki állapotának fenntartásával és kiszolgálásával foglalkoznak rendszerint vezető-mérnöki beosztásban.

 

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

Változóak, függ a piac igényeitől. Az alacsony beiskolázási létszám a közeljövőben várhatóan pilóta-hiányt fog eredményezni az országban, így az elhelyezkedési lehetőségek javulnak. A repülőgépvezetőként végzettek elsősorban a MALÉV Rt-nél, a FARN-AIR Kft-nél és a különböző kereskedelmi repüléseket folytató repülőgépes vállalkozásoknál tudnak elhelyezkedni. A műszaki végzettségűek a Polgári Légiközlekedési Hatóságnál és a repülőgépek karbantartásával, javításával és üzemeltetésével foglalkozó vállalkozásoknál találhatnak munkát.

Vissza