2.6. Minőségirányítási rendszerek és szabványok fejezethez kapcsolódó gyakorlati feladatok

 

1.   Csoportmunkában alapítsunk vállalatot (szakterületnek megfelelően mezőgazdasági vagy ipari jellegű kis vagy középvállalkozás) az alábbi szempontok figyelembe vételével:

-     Név, cégforma, tevékenységi kör meghatározása, indoklása;

-     Versenyképes termékek/szolgáltatások megnevezése;

-     Fontosabb vevők, vevőcsoportok meghatározása;

-     A vállalat fő termékére/szolgáltatására a minőségi jellemzők meghatározása (elvárt és meghatározott);

2.    A vállalat ábrás szervezeti felépítésének meghatározása, a döntési szintek megjelölése:

-    Az egyes szervezeti egységek feladatainak rögzítése;

-    Kiválasztott szervezeti egység vezető feladatainak, hatáskörének meghatározása;

-    Kiválasztott szervezeti egység vezető munkaköri leírásának elkészítése (kiadott minta alapján);

-    A minőségirányítási vezető feladatainak, hatáskörének meghatározása.

3.   A megalapított vállalat belső kommunikációs rendszerének kidolgozása:

-    Kommunikációs terv készítése (horizontális, vertikális, egész vállalatra kiterjedő);

-    Kulcsfontosságú területek közötti kommunikációs kapcsolatok meghatározása;

-    Kommunikációs célok megfogalmazása, kommunikációs csatornák rögzítése (gyakoriság, résztvevők, felelősök);

-    Az információk nyilvántartási és nyomonkövetési rendszerének kialakítása.

4.   A megalakított vállalatnál az oktatási, képzési feladatok meghatározása, erről feljegyzések készítése:

-    képzettségi nyilvántartás készítése,

-    oktatási igények és oktatási cél meghatározása,

-    oktatási terv készítése, oktatási terv végrehajtására folyamatábra elkészítése,

-    oktatási tematika elkészítése, oktatási jegyzőkönyv formátumának kialakítása,

-    az oktatás hatásosságának méréséhez értékelési szempontrendszer kidolgozása, teljesítménymutatók meghatározása.

1.        A vállalat egy jellemző termékére/szolgáltatására vonatkozó követelmények meghatározása:

-    vevő által előírt követelmények,

-    kiszállítási –és a kiszállítás utáni feladatok meghatározása,

-    a vevő által nem meghatározott, de a termék rendeltetésszerű használatához szükséges követelmények rögzítése,

-    termékre vonatkozó, jogszabályokban és szabványokban előírt követelmények meghatározása,

-    vállalat által előírt további követelmények,

-    a vevőkkel való kapcsolattartás módszereinek meghatározása,

2.        Beszerzési folyamat leírása:

-    Beszerzésre vonatkozó folyamatábra elkészítése,

-    Adott termékre vonatkozó beszerzési követelmények meghatározása,

-    Beszállítók minősítéséhez szempontrendszer kidolgozása,

-    Beszerzési terv készítése.